Hoe gebruik je een mondmasker?

Persoonlijke beschermingsmiddelen vervullen een belangrijke rol in het beschermen tegen gevaarlijke situaties. In situaties waarin het verstandig is een mondmasker te gebruiken, is niet enkel het gebruik van het juiste type mondmasker belangrijk, maar ook het correct gebruik ervan. Er gelden strikte richtlijnen voor het op- en afzetten van mondmaskers om de optimale bescherming ervan te waarborgen. Want, bij verkeerd gebruik kan het juist de kans op besmetting met virussen vergroten.

Hoe zet je een masker op?

 • Was eerst de handen grondig met water en zeep
 • Houdt het masker vast aan de elastieken en plaats deze achter de oren
 • Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht; mond, neus en kin zijn goed bedekt en de metalen strip rondom de neus sluit goed aan
 • Bij een FFP masker dien je er bovendien voor te zorgen dat er geen kieren zijn; als het masker niet goed aansluit kan ongefilterde vervuilde lucht via de randen ingeademd worden
 • Voorkom aanraking van het masker tijdens het dragen

Hoe zet je een masker af?

 • Doe eerst handschoenen uit en was de handen grondig met water en zeep. Desinfecteer de handen als het masker wordt gebruikt ter bescherming tegen micro-organismen. Zet dan het masker als volgt af:
 • Kin naar voren
 • Naar voren buigen met het gezicht naar voren
 • Pak beide elastieken met de handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan
 • Gooi het masker weg in een prullenbak
 • Was vervolgens nogmaals je handen grondig met water en zeep

Enkele tips

 • Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Dit vermindert de bescherming. Goed scheren is daarom belangrijk
 • Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is
 • Je kunt eventueel een lektest uitvoeren om erachter te komen of het masker (zonder uitademventiel) goed aansluit: adem krachtig uit en controleer of er geen lucht via kieren naar buiten gaat
 • Het masker is voor éénmalig gebruik, deponeer het na gebruik in de afvalbak. Laat het masker dus niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in je zak
 • Leveranciers geven op de verpakking vaak aan hoe het masker opgezet moet worden
 • Zet een maker pas af als je de ruimte met hoge concentratie hebt verlaten; voorkom dat alsnog schadelijke lucht wordt ingeademd